Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης, διοξειδίου, αφρού, wet chemical

Καλώς ήρθατε στην FAST SERVICE ETE

Αναγόμωση πυροσβεστήρων

Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης, αφρού, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) & wet chemical.

Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία πυρασφάλειας (ISO 9001) για την αναγόμωση πυροσβεστήρων & την συντήρηση πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης, με εξειδικευμένους τεχνικούς

Κέντρο επανελέγχου

Το 2005 δημιουργούμε κάθετη μονάδα αναγόμωσης πυροσβεστικών φιαλών χαμηλής και υψηλής πίεσης, επιτυγχάνοντας γρήγορη εκτέλεση εργασιών και μείωση του κόστους παροχής.

Το 2014, η Εταιρεία αποκτά άδεια λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών (υδραυλικές δοκιμές πυροσβεστήρων).

Αναγόμωση πυροσβεστήρων - πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης - πυροσβεστήρες αφρού - πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα - πυροσβεστήρες wet chemical - πυροσβεστήρες αυτοκινήτων

Χρονικός έλεγχος πυροσβεστήρων

Οι πυροσβεστήρες (ξηράς σκόνης, αφρού, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) & wet chemical) ανεξαρτήτως του κατασβεστικού υλικού, των κιλών ή της μορφής που έχουν (φορητοί, οροφής, τροχήλατοι, τοπικής) πρέπει να ελέγχονται 1 φορά τον χρόνο (την Νομοθεσία θα την βρείτε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 52, σελίδα 550, 20 – 01 – 2005).

Εργαστήρια της Fast Service

Στα εργαστήρια της Fast Service κάθε πυροσβεστήρας περνά τον προ-εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να καταγραφεί η ταυτότητα του και να αξιολογηθεί η υλική του κατάσταση.

Ακολουθεί ο εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας με βάση το έτος κατασκευής, που περιλαμβάνει την εργασία είτε της συντήρησης είτε της αναγόμωσης είτε της υδραυλικής δοκιμής.

Αναγόμωση πυροσβεστήρων σε ιδιόκτητα εργαστήρια

Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης

Αναγόμωση πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα

Αναγόμωση πυροσβεστήρων τροχήλατος 50 kg

Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης λεβητοστασίου

Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης

Αναγόμωση πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα

Αναγόμωση πυροσβεστήρων 50kg τροχήλατοι

Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης λεβητοστασίου

Χρησιμότητα πυροσβεστήρων

Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης

Οι Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης ενδείκνυνται για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας A Β C Ε. Η σκόνη ως κατασβεστικό υλικό χρησιμοποιείται με αυτόματους, φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Η σκόνη είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος, έχει άριστα αποτελέσματα σε Πυρκαγιές στερεών, υγρών & αερίων καυσίμων.

Πυροσβεστήρες Δ. Άνθρακα CO2

Οι πυροσβεστήρες Δ. Άνθρακα CO2 διαθέτουν ως κατασβεστικό υλικό το διοξειδίου του άνθρακα, είναι ιδανικοί για την καταπολέμηση πυρκαγιών κατηγορίας Β, C & E

Η κατάσβεση βασίζεται στην κατάψυξη. Το διοξείδιο του άνθρακα κάνει οριστική κατάσβεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Πυροσβεστήρες Αφρού & Νερού

Οι Πυροσβεστήρες Αφρού & Νερού είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές των κατηγοριών Α & Β. Όπως και οι διοξειδίου δεν αφήνουν κατάλοιπα μετά την κατάσβεση.

Απαγορεύεται η χρήση σε ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικές συσκευές. Διακρίνονται σε φορητούς & τροχήλατους.

Αναγόμωση πυροσβεστήρων με πιστοποίηση και χαμηλές τιμές

Πότε πρέπει να αναγομώσω τους πυροσβεστήρες μου…

Αναγόμωση πυροσβεστήρων

Aφορά πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Στο 5ο, 10ο και 15ο έτος λειτουργίας του πυροσβεστήρα, από το έτος κατασκευής του, γίνεται η εργασία της αναγόμωσης και η διαδικασία είναι:

 • Εκτόνωση & άνοιγμα του πυροσβεστήρα και άδειασμα της σκόνης
 • Αλλαγή εξαρτημάτων στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικός σωλήνας, ελαστικός σωλήνας εκτόξευσης).

 • Γέμισμα εκ νέου του πυροσβεστήρα με νέα σκόνη ABC 40%
 • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στον “λαιμό” του πυροσβεστήρα
 • Πρεσάρισμα του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο (άζωτο)
 • Ετικέτα ελέγχου
 • Ετικέτα αναγόμωσης

Ακατάλληλος πυροσβεστήρας

Αφορά πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Ο πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης χαρακτηρίζεται ακατάλληλος και αποσύρεται με ειδική σήμανση, ανεξάρτητα από την χρονολογία αγοράς ή την εξωτερική κατάσταση, στις εξής περιπτώσεις:

 • Λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια
 • Έχει εσωτερική διάβρωση ή κοιλώματα
 • Δεν αναγράφονται στην φιάλη τα απαραίτητα στοιχεία όπως:
  • Όνομα του κατασκευαστή
  • Έτος κατασκευής
  • Σειριακός αριθμός
  • Σήμανση CE
  • πίεση δοκιμής η πίεση φιάλης.
 • Δεν θα αντέξει η φιάλη (τα σημεία συγκόλλησης) στην διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής.
Τι πρέπει να προσέχουμε…

1. Μετά από την αναγόμωση πυροσβεστήρων ή την συντήρηση τοποθετείται δαχτυλίδι ελέγχου στο “λαιμό” του πυροσβεστήρα, για την τοποθέτηση απαιτείτε ξεβίδωμα του κλείστρου (Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52).

2. Κάθε εργασία συνοδεύεται από μια αυτοκόλλητη ετικέτα.

3. Να ζητάτε κάθε χρόνο το Έντυπο τεχνικού ελέγχου στο οποίο αναγράφονται οι εργασίες που έχουν γίνει σε κάθε πυροσβεστήρα.

4. Σε έναν νέο πυροσβεστήρα θα πρέπει εγχάρακτα να αναγράφονται:

 • Κατασκευαστής πυροσβεστήρα
 • Έτος κατασκευής πυροσβεστήρα
 • Σειριακός αριθμός (serial number) πυροσβεστήρα
 • CE σήμανση
 • Πίεση υδραυλικής δοκιμής
 • Πίεση φιάλης
 • Οδηγίες χρήσεως
Νομοθεσία Κ.Υ.Α 618/43/2005

Το 2005 άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο στην κατασκευή – συντήρηση πυροσβεστήρων, δημιουργήθηκε ένα καινούργιο πλαίσιο κανόνων.

Όλες οι Εταιρείες πυρασφάλειας, για την συντήρηση ή την αναγόμωση πυροσβεστήρων, θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Άδεια λειτουργίας
 • Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρμοδίου ατόμου πυρασφάλειας που θα έχει την ευθύνη.
 • Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένης Εταιρείας συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής & υψηλής πίεσης.
 • Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου αν αναλαμβάνει τις υδραυλικές δοκιμές.
Αναγόμωση πυροσβεστήρων

Καλώς ήρθατε στην FAST SERVICE ΕΤΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείτε στην Αναγόμωση πυροσβεστήρων την συντήρηση πυροσβεστήρων την υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων & την πώληση πυροσβεστήρων & μέσων πυρασφάλειας από το 1997

Έλεγχος πυροσβεστήρων

Οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως του κατασβεστικού υλικού, των κιλών ή της μορφής που έχουν πρέπει να ελέγχονται 1 φορά τον χρόνο (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 52, σελίδα 550, 20 – 01 – 2005).

Εμπιστευτείτε μας

Αναγόμωση πυροσβεστήρων: είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία πυρασφάλειας με ISO 9001, εφαρμόζουμε πρωτόκολλα σε κάθε στάδιο εργασιών, τόσο στην αναγόμωση, συντήρηση όσο και στην πώληση πυροσβεστήρων και μέσων.

Δες τιμές

Προσφέρουμε ποιότητα εργασιών με πολύ οικονομικές τιμές

Αναγόμωση πυροσβεστήρων - πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης - πυροσβεστήρες αφρού - πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα - πυροσβεστήρες wet chemical - πυροσβεστήρες αυτοκινήτων
Αξιολογήσεις πελατών
Ακατάλληλος πυροσβεστήρας

Αφορά πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Ο πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης χαρακτηρίζεται ακατάλληλος και αποσύρεται με ειδική σήμανση, ανεξάρτητα από την χρονολογία αγοράς ή την εξωτερική κατάσταση, στις εξής περιπτώσεις:

 • Λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια
 • Έχει εσωτερική διάβρωση ή κοιλώματα
 • Δεν αναγράφονται στην φιάλη τα απαραίτητα στοιχεία όπως:
  • Όνομα του κατασκευαστή
  • Έτος κατασκευής
  • Σειριακός αριθμός
  • Σήμανση CE
  • πίεση δοκιμής η πίεση φιάλης.
 • Δεν αντέξει η φιάλη (τα σημεία συγκόλλησης) στην διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής.