Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης, διοξειδίου, αφρού, wet chemical

Καλώς ήρθατε στην FAST SERVICE ETE

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης, αφρού, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) & wet chemical.

Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία πυρασφάλειας (ISO 9001) για την συντήρηση πυροσβεστήρων & την αναγόμωση πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης, με εξειδικευμένους τεχνικούς

Κέντρο επανελέγχου

Το 2005 δημιουργούμε κάθετη μονάδα συντήρησης πυροσβεστικών φιαλών χαμηλής και υψηλής πίεσης, επιτυγχάνοντας γρήγορη εκτέλεση εργασιών και μείωση του κόστους παροχής.

Το 2014, η Εταιρεία αποκτά άδεια λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών (υδραυλικές δοκιμές πυροσβεστήρων).

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων - Υδροστατική δοκιμή φιαλών

Έλεγχος πυροσβεστήρων

Οι πυροσβεστήρες (ξηράς σκόνης, αφρού, διοξειδίου του άνθρακα (CO2) & wet chemical) ανεξαρτήτως του κατασβεστικού υλικού, των κιλών ή της μορφής που έχουν (φορητοί, οροφής, τροχήλατοι, τοπικής) πρέπει να ελέγχονται 1 φορά τον χρόνο (την Νομοθεσία θα την βρείτε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 52, σελίδα 550, 20 – 01 – 2005).

Εργαστήρια της Fast Service

Στα εργαστήρια της Fast Service κάθε πυροσβεστήρας περνά τον προ-εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να καταγραφεί η ταυτότητα του και να αξιολογηθεί η υλική του κατάσταση.

Ακολουθεί ο εργαστηριακός έλεγχος καταλληλότητας με βάση το έτος κατασκευής, που περιλαμβάνει την εργασία είτε της συντήρησης είτε της αναγόμωσης είτε της υδραυλικής δοκιμής.

Αξιολογήσεις πελατών

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων, πότε γίνετε.?

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων

Aφορά πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων γίνετε ανά 10 χρόνια από το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα, η διαδικασία είναι:

 • Άνοιγμα του κέλυφους
 • Πρεσάρισμα του κελύφους (πυροσβεστήρα) με νερό στα όρια που δίνει ο κατασκευαστής.

 • Αλλαγή εξαρτημάτων μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικός σωλήνας, ελαστικός σωλήνας εκτόξευσης).
 • Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό κατάσβεσης.
 • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στον “λαιμό” του πυροσβεστήρα
 • Πρεσάρισμα του πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο (άζωτο)
 • Ετικέτα ελέγχου
 • Κλείσιμο της φιάλης

Ακατάλληλος πυροσβεστήρας

Αφορά πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Ο πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης χαρακτηρίζεται ακατάλληλος και αποσύρεται με ειδική σήμανση, ανεξάρτητα από την χρονολογία αγοράς ή την εξωτερική κατάσταση, στις εξής περιπτώσεις:

 • Λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια
 • Έχει εσωτερική διάβρωση ή κοιλώματα
 • Δεν αναγράφονται στην φιάλη τα απαραίτητα στοιχεία όπως:
  • Όνομα του κατασκευαστή
  • Έτος κατασκευής
  • Σειριακός αριθμός
  • Σήμανση CE
  • πίεση δοκιμής η πίεση φιάλης.
 • Δεν αντέξει η φιάλη (τα σημεία συγκόλλησης) στην διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής.
Τι πρέπει να προσέχουμε…

1. Μετά από την υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων την συντήρηση πυροσβεστήρων ή την αναγόμωση τοποθετείται δαχτυλίδι ελέγχου στο “λαιμό” του πυροσβεστήρα, για την τοποθέτηση απαιτείτε ξεβίδωμα του κλείστρου (Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52).

2. Κάθε εργασία συνοδεύεται από μια αυτοκόλλητη ετικέτα.

3. Να ζητάτε κάθε χρόνο το Έντυπο τεχνικού ελέγχου στο οποίο αναγράφονται οι εργασίες που έχουν γίνει σε κάθε πυροσβεστήρα.

4. Σε έναν νέο πυροσβεστήρα θα πρέπει εγχάρακτα να αναγράφονται:

 • Κατασκευαστής πυροσβεστήρα
 • Έτος κατασκευής πυροσβεστήρα
 • Σειριακός αριθμός (serial number) πυροσβεστήρα
 • CE σήμανση
 • Πίεση υδραυλικής δοκιμής
 • Πίεση φιάλης
 • Οδηγίες χρήσεως
Νομοθεσία Κ.Υ.Α 618/43/2005

Το 2005 άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο στην κατασκευή – συντήρηση πυροσβεστήρων, δημιουργήθηκε ένα καινούργιο πλαίσιο κανόνων.

Όλες οι Εταιρείες πυρασφάλειας, για την συντήρηση ή την αναγόμωση πυροσβεστήρων, θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Άδεια λειτουργίας
 • Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρμοδίου ατόμου πυρασφάλειας που θα έχει την ευθύνη.
 • Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένης Εταιρείας συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής & υψηλής πίεσης.
 • Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου αν αναλαμβάνει τις υδραυλικές δοκιμές.
Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων

Καλώς ήρθατε στην FAST SERVICE ΕΤΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείτε στην υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων, συντήρηση πυροσβεστήρωναναγόμωση πυροσβεστήρων  & την πώληση πυροσβεστήρων & μέσων πυρασφάλειας από το 1997

Έλεγχος πυροσβεστήρων

Οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως του κατασβεστικού υλικού, των κιλών ή της μορφής που έχουν πρέπει να ελέγχονται 1 φορά τον χρόνο (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 52, σελίδα 550, 20 – 01 – 2005).

Εμπιστευτείτε μας

Συντήρηση πυροσβεστήρων: είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία πυρασφάλειας με ISO 9001, εφαρμόζουμε πρωτόκολλα σε κάθε στάδιο εργασιών, τόσο στην αναγόμωση, συντήρηση όσο και στην πώληση πυροσβεστήρων και μέσων.

Δες τιμές

Προσφέρουμε ποιότητα εργασιών με πολύ οικονομικές τιμές

Αναγόμωση πυροσβεστήρων - πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης - πυροσβεστήρες αφρού - πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα - πυροσβεστήρες wet chemical - πυροσβεστήρες αυτοκινήτων
Αξιολογήσεις πελατών
Ακατάλληλος πυροσβεστήρας

Αφορά πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης

Ο πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης χαρακτηρίζεται ακατάλληλος και αποσύρεται με ειδική σήμανση, ανεξάρτητα από την χρονολογία αγοράς ή την εξωτερική κατάσταση, στις εξής περιπτώσεις:

 • Λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια
 • Έχει εσωτερική διάβρωση ή κοιλώματα
 • Δεν αναγράφονται στην φιάλη τα απαραίτητα στοιχεία όπως:
  • Όνομα του κατασκευαστή
  • Έτος κατασκευής
  • Σειριακός αριθμός
  • Σήμανση CE
  • πίεση δοκιμής η πίεση φιάλης.
 • Δεν αντέξει η φιάλη (τα σημεία συγκόλλησης) στην διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής.