Πυροσβεστήρες – πυρασφάλεια, Αναγόμωση & συντήρηση πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης

Καλώς ήρθατε στην FAST SERVICE ETE

Η εταιρεία  Τηλ: 210 50 55 142

Πυροσβεστήρες & πυρασφάλεια από το 1997

Είμαστε εταιρεία πυρασφάλειας, ασχολούμαστε με την συντήρηση, την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή και την πώληση πυροσβεστήρων και λοιπού πυροσβεστικού εξοπλισμού το 1997.

Έχουμε πιστοποιηθεί με ISO 9001, εφαρμόζουμε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σε όλα τα στάδια συντήρησης, αναγόμωσης και πώλησης του πυροσβεστήρα.

Το 2005 δημιουργούμε μονάδα συντήρησης πυροσβεστικών φιαλών χαμηλής και υψηλής πίεσης, επιτυγχάνοντας γρήγορη εκτέλεση των εργασιών και μείωση του κόστους.

Τιμοκατάλογος πυρασφάλειας από: (τιμές χωρίς ΦΠΑ)

 • Τιμή αναγόμωση πυροσβεστήρων από 7€

 • Τιμή συντήρηση πυροσβεστήρων από 5€

 • Τιμή υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων από 4€

Πυροσβεστήρες - Πυρασφάλεια - εταιρεία πυρασφάλειας - πυροσβεστήρας - Δωρεάν πυροσβεστήρες

Δωρεάν πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες - Πυρασφάλεια - εταιρεία πυρασφάλειας - πυροσβεστήρας - Δωρεάν πυροσβεστήρες

Δωρεάν πυροσβεστήρες ή «Χρησιδανεισμός πυροσβεστήρων». Ως εταιρεία πυρασφάλειας θέλουμε να βοηθήσουμε κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία που επιθυμεί να διατηρήσει ή να βελτιώσει την πυρασφάλεια στον χώρο του.

Η υπηρεσία Δωρεάν πυροσβεστήρες ή «Χρησιδανεισμός πυροσβεστήρων» σας απαλλάσσει από το κόστος αγοράς ή αντικατάστασης που πυροσβεστικού εξοπλισμού σας, και σας παρέχει Δωρεάν πυροσβεστήρες φορητούς Ξηράς κόνεως 6κιλών χωρίς κανένα περιορισμό στην ποσότητα.

Δέσμευση σας οι ετήσιες συντηρήσεις πυροσβεστήρων ή αναγομώσεις πυροσβεστήρων να πραγματοποιούνται στην Εταιρεία μας.

Πυροσβεστήρες χρησηδάνειο για ιδιώτες και επαγγελματίες

Χωρίς επιβάρυνση για την αγορά.

Χωρίς επιβάρυνση για την υδραυλική δοκιμή.

Χωρίς επιβάρυνση για την αντικατάσταση τους.

Επωφεληθείτε από την υπηρεσία Δωρεάν πυροσβεστήρες, εξοικονομήστε χρόνο, χρήματα και βελτιώστε ουσιαστικά την πυρασφάλεια του σπιτιού, της πολυκατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Πυροσβεστήρες & πυρασφάλεια από το 1997

Προϊόντα πώλησης

Στην Εταιρεία μας θα βρείτε όλους τους τύπους πυροσβεστήρων, εξαρτημάτων και προϊόντα πυροπροστασίας με πιστοποιήσεις από Αναγνωρισμένους Φορείς.

Διαθέτουμε Εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση ή την μετατροπή μόνιμων συστημάτων σε επαγγελματικούς χώρους και ειδικό συνεργείο για την αντιμετώπιση βλαβών σε πίνακες πυρασφάλειας.

Ζητείστε μας πυροσβεστήρες και προϊόντα όπως :

 • Ξηράς κόνεως
 • Αφρού – Νερού
 • Διοξειδίου
 • Wet Chemical
 • Πόρτες πυρασφάλειας
 • Πυροσβεστικοί σταθμοί
 • Πυροσβεστικές φωλιές – Εξοπλισμός
 • Πίνακες πυρασφάλειας
 • Σειρήνες
 • Φώτα ασφαλείας
 • Συστήματα Κατάσβεσης
 • Λοιπά Εξαρτήματα

Αξιολογήσεις πελατών

Ελέγχω ετήσια πυροσβεστήρες & πυρασφάλεια..

Οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως του κατασβεστικού υλικού, κιλών ή μορφής που έχουν (φορητοί, οροφής, τροχήλατοι, τοπικής) πρέπει να ελέγχονται μια (1) φορά το έτος (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 52, σελίδα 550, 20 – 01 – 2005).

βασικό στοιχείο που καθορίζει τις εργασίες που πρέπει να γίνονται στον πυροσβεστήρα είναι το «Έτος Κατασκευής».

Συντήρηση ονομάζεται η εργασία ελέγχου όλων των εξαρτημάτων του πυροσβεστήρα και γίνεται κάθε χρόνο.

Περαιτέρω συντήρηση ονομάζεται η εργασία της αναγόμωσης του πυροσβεστήρα και γίνεται κάθε 5ο χρόνο.

Εργαστηριακός Έλεγχος ονομάζεται η εργασία της υδραυλικής δοκιμής του πυροσβεστήρα και γίνεται στον 10ο χρόνο λειτουργικής ζωής.

Πυροσβεστήρες: τι πρέπει να προσέχω

1. Μετά από την αναγόμωση – συντήρηση των πυροσβεστήρων τοποθετείται πλαστικό δαχτυλίδι ελέγχου στον πυροσβεστήρα, για μπορέσει να τοποθετηθεί απαιτείτε ξεβίδωμα του κλείστρου (Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52).

2. Κάθε εργασία συνοδεύεται από μια αυτοκόλλητη ετικέτα.

3. Να ζητάτε για την πυρασφάλεια κάθε χρόνο το Έντυπο τεχνικού ελέγχου στο οποίο αναγράφονται οι εργασίες που έχουν γίνει σε κάθε πυροσβεστήρα.

4. Σε έναν νέο πυροσβεστήρα θα πρέπει εγχάρακτα να αναγράφονται:

 • Κατασκευαστής πυροσβεστήρα
 • Έτος κατασκευής πυροσβεστήρα
 • Σειριακός αριθμός (serial number) πυροσβεστήρα
 • CE σήμανση
 • Πίεση υδραυλικής δοκιμής
 • Πίεση φιάλης
 • Οδηγίες χρήσεως
Πυροσβεστήρες: Νομοθεσία

Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52)

Μια Εταιρεία πυρασφάλειας, για την συντήρηση ή την αναγόμωση σε πυροσβεστήρες, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Άδεια λειτουργίας
 • Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρμοδίου ατόμου για την πυρασφάλεια που θα έχει την ευθύνη των εργασιών.

 • Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένης Εταιρείας συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, όταν συντηρεί πυροσβεστήρες όπως οι ξηράς κόνεως, οι αφρού κτλ.

 • 2ο Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένης Εταιρείας συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων υψηλής πίεσης όταν συντηρεί πυροσβεστήρες όπως οι διοξειδίου.

 • Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου αν αναλαμβάνει τις υδραυλικές δοκιμές.

 • Το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ISO 9001, δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί. Το ακολουθούν μόνο οι Εταιρείες που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου διοίκησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Κατηγορίες πυρκαγιών
Πυροσβεστήρες - Πυρασφάλεια - εταιρεία πυρασφάλειας - πυροσβεστήρας - Δωρεάν πυροσβεστήρες

Πυρκαγιές που προέρχονται από Στέρεα υλικά οργανικής σύνθεσης όπως ξύλο, χαρτί, ελαστικά, υφάσματα κλπ.

Πυροσβεστήρες - Πυρασφάλεια - εταιρεία πυρασφάλειας - πυροσβεστήρας - Δωρεάν πυροσβεστήρες

Πυρκαγιές που προέρχονται από Υγρά Καύσιμα όπως οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, έλαια, λίπη κλπ.

Πυροσβεστήρες - Πυρασφάλεια - εταιρεία πυρασφάλειας - πυροσβεστήρας - Δωρεάν πυροσβεστήρες

Πυρκαγιές που προέρχονται από Αέρια Καύσιμα όπως προπάνιο, βουτάνιο, μεθάνιο, φυσικό αέριο κλπ.

Πυροσβεστήρες - Πυρασφάλεια - εταιρεία πυρασφάλειας - πυροσβεστήρας - Δωρεάν πυροσβεστήρες

Πυρκαγιές που προέρχονται από Χημικά Μέταλλα όπως μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο, νάτριο, κάλιο κλπ.

Πυροσβεστήρες - Πυρασφάλεια - εταιρεία πυρασφάλειας - πυροσβεστήρας - Δωρεάν πυροσβεστήρες

Πυρκαγιές που προέρχονται από μαγειρικά έλαια και λίπη κλπ.

Πυροσβεστήρες – Πυρασφάλεια

Καλώς ήρθατε στην FAST SERVICE ΕΤΕ

Είμαστε εταιρεία πυρασφάλειας, ασχολούμαστε με την συντήρηση την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή και την πώληση πυροσβεστήρων και λοιπού πυροσβεστικού εξοπλισμού από το 1997.
Εμπιστευτείτε μας
Έχουμε πιστοποιηθεί ως εταιρεία πυρασφάλειας με ISO 9001, εφαρμόζουμε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σε όλα τα στάδια συντήρησης, αναγόμωσης και πώλησης του πυροσβεστήρα.

Δείτε τιμές

Διατηρούμε οικονομικές τιμές τόσο στους πυροσβεστήρες (πώληση, αναγόμωση, συντήρηση) όσο και στην πυρασφάλεια

Τιμοκατάλογος πυρασφάλειας από: (τιμές χωρίς ΦΠΑ)

 • Τιμή αναγόμωση πυροσβεστήρων από 7€

 • Τιμή συντήρηση πυροσβεστήρων από 5€

 • Τιμή Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων από 4€

Δωρεάν Πυροσβεστήρες

Η υπηρεσία Δωρεάν πυροσβεστήρες ή «Χρησιδανεισμός πυροσβεστήρων» σας απαλλάσσει από το κόστος αγοράς ή αντικατάστασης που πυροσβεστικού εξοπλισμού σας, και σας παρέχει Δωρεάν πυροσβεστήρες φορητούς Ξηράς κόνεως 6κιλών χωρίς κανένα περιορισμό στην ποσότητα.

Αξιολογήσεις πελατών